Co by nás čekalo při vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii

25. října 2009 v 18:45 | Radomil Hradil
Čenář blogu Martin dnes napsal:
Pane Hradile díky za Váš blog.
Prezident Klaus v odpovědi na Váš dopis napsal mimo jiné toto: "Zároveň neexistuje nikdo, kdo by mohl dospělého člověka donutit k přijmutí jakéhokoliv léku, včetně vakcíny."
Jane Bürgermeister naopak v uvedeném interview tvrdí, že WHO takovou mezinárodně platnou pravomoc povýšenou nad národní zákony má. Je-li to pravda, je to silně alarmující.
Mohu Vás požádat o vaše stanovisko, potvrzení či vyvrácení? Máte případně k dispozici právní analýzy či stanovika právníků na tuto problematiku? Děkuji. Martin

Já bych k tomu odpověděl následující:
Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 69, upravuje "Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku". Mezi tato mimořádná opatření patří (bod g) "mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe)". V bodu 2 tohoto § se praví "Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit."
Z toho by vyplývalo, že by člověk byl povinen očkování se podřídit. Jak by s ním bylo naloženo, kdyby přesto odmítl, je věc druhá - k tomu viz dále. Osobně se domnívám, že tato skutečnost je prezidentu Václavu Klausovi známa, a jeho slova považuji za povzbuzení k občanské neposlušnosti.

Zajímavé je podívat se, co by se dále mohlo dít. V Pandemickém plánu ČR, schváleném usnesením vlády č. 1271 z 8. 11. 2006, (viz http://www.szu.cz/tema/krizove-situace/pandemicky-plan), stojí na str. 27:
Vyhlášení krizových stavů:
z důvodu pandemie připadá v úvahu vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Vyhlášení nouzového stavu upavují články 5 a 6 zmíněného ústavního zákona č. 110 (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98110&cd=76&typ=r). Rozsah kompetencí atd. při nouzovém stavu upravuje tzv. krizový zákon č. 240/2000 Sb. (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00240&cd=76&typ=r).

3. omezení práv:
za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle krizového zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,

4. oprávnění vlády za nouzového stavu:
a) vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace:
ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost,
určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá z působností stanovených ve zvláštním právním předpisu,
b) vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna:
nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,
rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny

Důležitý je podle mého názoru především výklad termínu "nedotknutelnost osoby" (právo na ni je v nouzovém stavu omezeno). Nedotknutelností osoby se rozumí fyzická a psychická integrita, tj. neporušenost, celistvost. Ta je porušována jakýmkoli násilným zásahem zvenčí poškozujícím fyzickou a psychickou složku člověka. Sem patří nejen fyzické napadení a nucení, ale i psychické vydírání a jiné psychicky škodlivé vlivy. - Z toho vyplývá, že v nouzovém stavu v případě pandemie nás vláda a její nástroje mohou o toto právo zkrátit a můžeme být legálně vystaveni narušení fyzické a psychické integrity, tedy že nás mohou fyzicky a psychicky nutit k uposlechnutí; zda se jim podaří nás donutit, to je věc druhá :-)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 XYZ XYZ | 9. listopadu 2009 v 12:33 | Reagovat

To je tedy sila člověče to chceš takto dopadnout když se neprobudíš !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama