Co nám říká velká pandemie prasečí chřipky

5. listopadu 2009 v 19:30 | Prof. Dr. Russell L. Blaylock, Mississippi, USA
"Zkušenost a historie nám ukazují, že lidé a vlády se nikdy z dějin nepoučí..." G.W.F. Hegel

Sleduji vývoj názorů na nebezpečí "pandemické" H1N1 chřipky od prvních případů
této infekční nemoci v Mexiku v březnu 2009. V průběhu této studie jsem použil jako zdroje mých informací prestižní odborné časopisy, údaje z Centra pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control - CDC) a uznávané učebnice virologie. To proto, že s použitím takových zdrojů je možné integrovat a korelovat dřívější zkušenosti s epidemiemi a pandemiemi. Jak uvidíte, značná část mého materiálu pochází z oficiálních zdrojů v USA, jako jsou CDC, Národní ústav zdraví (the National Institute of Health - NIH), Národní ústav pro alergii a infekční nemoci (the National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) a renomovaný lékařský časopis New England Journal of Medicine (NEJM).
Na samém začátku, dokonce ještě před tím, než Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila 6. stupeň pandemie, spustila skupina vědců poplach, že se může objevit strašná a smrtící pandemie, kterou očekávají již po celou polovinu století.
Je přirozené, že výrobci vakcín dělali všechno pro to, aby mohli živit tento strach a tiše připravovali jednání s WHO, aby byli mezi těmi, kteří budou vybráni pro výrobu a dodávky "pandemických" vakcín pro svět. Je zjevné, že posvěcení WHO by mohlo zajistit zisky ve výši desítek miliard.
Jakmile se infekce prasečí chřipky začala šířit v USA a pak i v dalších částech světa, začaly se ukazovat její zvláštní rysy. Ti, kteří se narodili před rokem 1950, zjevně vykazovali vyšší stupeň odolnosti k nákaze, zatímco pro osoby ve věku 25-40 let se tato infekce jevila poněkud více patogenní. Oficiální zdroje brzy prohlásily, že nemoc je v porovnání se sezónní chřipkou obzvláště riziková pro těhotné ženy. Jak uvidíme později, toto byla grandiózní lež.
Jakmile byla vyhlášena pandemie, virologové testovali potenci viru pomocí
konvenčních metod, což znamenalo nakažení pokusných zvířat - fretek. Zjistili, že se jedná o virus typu H1N1, který není o nic víc patogenní než běžná sezónní chřipka i přesto, že dokáže proniknout poněkud hlouběji do plic. V žádném případě nedosáhl patogenity viru H1N1 z let 1917-1918. Nenapadal jiné tkáně a co je mimořádně důležité, neinfikoval mozek.
Následně bylo třeba otestovat schopnost viru šířit se v populaci. Výsledky těchto testů byly poněkud kontroverzní, nicméně nejlepší získané důkazy svědčily o tom, že virus se nešíří mezi lidmi příliš dobře. Studie CDC zjistila, že v rodině nakaženého pacienta bylo infikováno pouze 10% jiných členů rodiny, což je velmi nízká nakažlivost. To bylo později potvrzeno i ve studii hodnotící zkušenosti ze státu New York, kde se nakazilo pouhých 6,5% populace, což bylo velmi vzdálené od předpovídané 50% nakažlivosti, před jakou varoval prezidentský výbor poradců pro vědu a technologie (President's Council of Advisors on Science and Technology - PCAST). Je velmi poučné připomenout si, že v průběhu epidemie z let 1917-18 byla infikovanost prasečí chřipkou v USA 30%.
Předpovídalo se
také, že 1,8 milionů lidí bude potřebovat hospitalizaci a 300 000 osob by mohlo skončit na jednotkách intenzivní péče (JIP); že nemocnice budou přetíženy a že JIP nebudou mít dostatek lůžek pro všechny nemocné a umírající. Počet lidí, kteří by mohli zemřít, se v USA odhadoval na 90 000. Denně jsme dostávali zprávy o tom, že na chřipku umírají mladí zdraví lidé, nejenom ti, kteří mají nemocné srdce, cukrovku, rakovinu a jiné nemoci s oslabením imunitního systému.
Podobné předpovědi se rozšířily i na Austrálii a Nový Zéland. I tyto státy začaly hlásit nárůst nových případů H1N1 a očekávání zvýšené potřeby hospitalizací v průběhu nadcházející zimy. V poslední době se objevily dva hlavní články v NEJM, které analyzují zkušenosti z hospitalizace pacientů s prasečí chřipkou jak v USA, tak v Austrálii a Novém Zélandu. Tyto velmi zajímavé studie bych rád analyzoval, protože se ukazují dramatické rozdíly mezi tím, co odhaluje věda a mezi tím, co se šíří ve sdělovacích prostředcích. Jak uvidíte, virus H1N1 je velmi mírný pro 99,9% populace.

Zkušenosti z Austrálie a Nového Zélandu

Země na jižní polokouli již prošly zimním obdobím, ve kterém se očekával vrchol chřipkové infekce. Epidemiologové i virologové jsou překvapeni jak je tato chřipková pandemie na jižní polokouli mírná s relativně malým počtem úmrtí a hospitalizací ve většině oblastí. Studie publikovaná v NEJM 8. října 2009 označená jako studie AZIC zjistila, že z populace 25 milionů obyvatel bylo na JIP umístěno 722 pacientů s potvrzenou nákazou virem H1N1. Protože CDC a další zdroje uvádějí, že hlavním smrtelným nebezpečím hrozící chřipky je virová pneumonie, zmíněná studie analyzovala počet osob hospitalizovaných s virovou pneumonií za posledních pět let a zjistila, že v roce 2009 to bylo pouhých 37 pacientů, zatímco v roce 2007 jich bylo 69 stejně jako v roce 2008. Potřeba hospitalizace na JIP se vyskytla u jednoho ze 35 714 pacientů, tedy neuvěřitelně nízké riziko 0, 0028%! Byli to převážně lidé ve věku 25 - 49 let, kteří měli astma nebo jinou plicní chorobu. Nejvyšší procento nutných hospitalizací na JIP bylo u skupiny děti od narození do jednoho roku, kde byla zaznamenána i nejvyšší úmrtnost.
Je zajímavé, že právě kojenci v tomto věku velmi špatně odpovídají na očkování jak proti sezónní chřipce tak na vakcínu proti viru H1N1. Jedna z největších studií zjistila, že děti mladší než čtyři roky nezískávají po očkování proti sezónní chřipce vůbec žádnou imunitu.
Stejně tak studie NIAID dokončená v současné době uvádí, že 75% dětí mladších než 35 měsíců nezískává po vakcíně proti H1N1 žádnou ochranu a u skupiny dětí ve věku 3-9 let se nevytvářejí protilátky po tomto očkování u 65% dětí.
Očkování proti sezónní chřipce doporučuje CDC a NIH jako ochranu k zajištění lehčího průběhu při nákaze H1N1 (obdobně jako u nás hlavní hygienik - pozn. překladatelky). Je proto důležité vědět, že podle kanadské studie zahrnující 12 milionů osob zvyšuje očkování proti sezónní chřipce riziko onemocnění prasečí chřipkou na dvojnásobek a způsobuje v případě nákazy mnohem vážnější průběh.
V současné době většina zdravotnických autorit souhlasí s tím, že varianta viru H1N1 je zcela mírná, že u většiny osob (99,99%) má onemocnění krátký a mírný průběh. Jako lékař vím, že každá smrt znamená tragedii. Americká studie zjistila, že nejvyšší pravděpodobnost úmrtí se vyskytuje u lidí nad 65 let, kteří měli vážné zdravotní problémy již před nákazou.
Jedním z opravdových překvapení této i americké studie bylo zjištění, že mezi nejvážnější rizikové faktory vedoucí k nutnosti hospitalizace na JIP patří obezita. Obézní lidé byli hospitalizováni šestkrát častěji než lidé s normální váhou. Obezita má prokazatelnou rizikovou roli i u dětí i těhotných žen, jak si dále ukážeme. To nebylo ve sdělovacích prostředcích nikdy uvedeno. Obezita je spojena s vyšším výskytem metabolického syndromu a s rezistencí vůči insulinu, což zvyšuje riziko vážného průběhu infekční nemoci a to i při nákaze virem s mírnou patogenitou.

Americké zkušenosti

Ve stejném čísle NEJM z 8. října 2009 je publikovaná studie z USA, ve které jsou zhodnocené údaje z 24 amerických států, ve kterých došlo k rozšíření infekce variantou H1N1 viru. Musíme si uvědomit, že na rozdíl od většiny chřipkových epidemií v USA tato epidemie začala brzy a na konci září se přiblížila k vrcholu s tím, že na konci října by se měl počet nemocných snižovat. Studie zahrnuje 13 217 případů infekce s 1082 hospitalizovanými pacienty. Z hospitalizovaných pacientů mělo 83% jiné vážné zdravotní problémy, takže z 24 států to bylo 292 lidí, kteří onemocněli pouze nákazou virem H1N1 natolik vážně, aby museli být hospitalizováni. Pouze 67 osob z desítek milionů lidí ve 24 státech skončilo na JIP. Z těchto 67 pacientů 19 zemřelo, přičemž 67% z nich mělo jiné vážné onemocnění. Z 24 států USA zemřelo tedy pouze 6 pacientů, kteří byli před nákazou virem H1N1 považování za zdravé. Je toto důvodem a ospravedlněním pro zahájení masivní očkovací kampaně? Pacienti, kteří zemřeli, byli buď staršího věku nebo jim byla podávána antivirotika později než za 48 hodin od začátku nemoci. Nebyla nalezena žádná korelace v souvislosti s očkováním proti sezónní chřipce. Ti, kterým byla podána antivirotika (tamiflu nebo relenza) v průběhu prvních 48 hodin tak nezemřeli.
Zjistilo se také, že úmrtí v důsledku infekce virem H1N1 je v korelaci se zvyšujícím se věkem. Porovnání úmrtnosti po infekci H1N1 (14,3%) a při sezónní chřipce (16,2%) ukazuje, že více pacientů umírá po onemocnění sezónní chřipkou.
A co se týče dětí, které jsou hlavním terčem obav ze strany masově sdělovacích prostředků a vládních agentur? Tato studie zjistila, že 60% hospitalizovaných dětí mělo jiné zdravotní problémy a 30% bylo obézních. Předchozí studie CDC uvádí, že 2/3 dětí, které zemřely, měly neurologické problémy nebo plicní onemocnění jako např. astma. To ve svých důsledcích znamená, že z populace 301 milionů obyvatel zemřelo 34 zdravých dětí. Podle údajů CDC zabila sezónní chřipka v loňském roce 116 dětí. Je ironií, že v roce 2003, kdy bylo zavedeno očkování malých dětí proti sezónní chřipce, zvýšila se průměrná roční úmrtnost na chřipku oproti letům 1999-2002 sedmkrát! To není nic překvapujícího protože víme, že rtuť ve vakcínách potlačuje imunitu.


Těhotné ženy a virus H1N1

Jsem skutečně zneklidňován tím, že CDC, lékaři a média zdůrazňují, že by touto experimentální vakcínou měly být očkovány všechny těhotné ženy. Média opakují, že tato vakcína je vyráběna naprosto stejně jako vakcína proti sezónní chřipce a je proto bezpečná, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.
V Austrálii a na Novém Zélandu je dohromady 250 000 těhotných žen. Z nich bylo hospitalizováno na JIP pouze 66, což znamená incidenci 1 žena na 3 800 těhotných, čili riziko 0,03%. Těhotné ženy z těchto dvou zemí se mohou cítit bezpečné při vědomí, že mají 99,97% naději, že neonemocní natolik, aby musely být hospitalizovány na JIP. A proč skončilo na JIP oněch 66 těhotných žen? Studie z Austrálie a Nového Zélandu skutečně zjistila, že v souladu s poznatky americké studie, byly tyto těhotné ženy buď obézní nebo měly vážný zdravotní problém, který byl spojený s obezitou.
K téměř stejným číslům došla i americká studie. Tam lékaři při svých úvahách připomínají, že nebyli schopni brát v úvahu, kolik těhotných žen užívá drogy nebo kolik jich žije v chudobě spojené s podvýživou vedoucí ke snížení imunity.
Nicméně, pro těhotné ženy může znamenat speciální nebezpečí samotná vakcína. Vždy totiž patřilo k základním principům medicíny, že by se neměla očkovat těhotná žena s výjimkou extrémních případů ohrožujících život dítěte. V současné době jsme svědky dvou příkladů závažného porušení této zásady. Když byla uvedena na trh vakcína Gardasil proti HPV (lidský papilomavirus), doporučil její výrobce Merck, aby byla podávána těhotným ženám. Krátce po jejím zavedení byla tato nebezpečná praxe zastavena, protože se zvýšil počet potratů a počet novorozenců s vážnými malformacemi.
Dnes je již dobře známo, že pokud se stimuluje imunitní systém ženy v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství, výrazně se zvyšuje riziko vzniku autizmu v ranném dětství nebo schizofrenie v pozdějším věku. Zvyšuje se výrazně pravděpodobnost poruch ve vývoji nervové soustavy a s tím spojených poruch chování u dětí.
Zatímco studie u laboratorních zvířat přesvědčivě ukazují, že očkování poškozuje vývoj plodu, neexistují žádné podobné studie, které by prokazovaly bezpečnost vakcinace těhotných žen pro vývoj člověka. Hewitson se spolupracovníky zjistila, že vakcína proti hepatitidě B podávaná nyní v mnoha státech novorozencům, způsobuje při podání novorozeným opicím abnormální vývoj mozkového kmene. Touto vakcínou už byly očkovány desítky milionů kojenců, aniž by se v jejich tělíčkách vytvářely protilátky, navíc proti infekci, která je neohrožuje.

Co všechno o vakcíně proti prasečí chřipce ještě nevíme?

Zatímco americký kongres vyhlásil stav nouze umožňující lékařům zbavit se zodpovědnosti za následky komplikací po očkování touto novou vakcínou, pojišťovací společnosti v Austrálii odmítly pojistit lékaře, kteří budou očkovat z toho důvodu, že vakcína byla vytvořená příliš rychle a je tudíž stále experimentální.
Sdělovací prostředky a představitelé oficiálních zdravotnických institucí opakovaně šíří ujišťování, že vakcína je bezpečná zejména proto, že je obdobná jako vakcína proti sezónní chřipce. Avšak co všechno ještě nevíme ani o této vakcíně, která je vyráběná po desítky let? O čem všem se stále ještě dohadujeme? Cožpak může někdo trvat na tom, že rtuť obsažená ve vakcíně proti sezónní chřipce je neškodná pro dětský organizmus? Tisíce rodičů dětí postižených autizmem jsou přesvědčené, že to byl právě thimerosal, který vyvolal vznik tohoto vážného postižení jejich dítěte.
Kolik z nově zavedených vakcín přináší tragické a dosud nerozpoznané důsledky pro další a další generace? Zmíněná vakcína proti HiB je spojována s hrozbou onemocnění makrofágní myofascitidou a vážnou demencí již u dětí. Miliony mladých dívek byly očkovány vakcínou Gardasil; mnohé z nich zemřely, po mnoha měsících jako těhotné matky přicházejí o svoje děti, novorozenci se rodí s deformacemi svých tělíček.
V médiích jsou lidé ujišťování o naprosté bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti prasečí chřipce. Výsledky testování publikované v NEJM jsou velice instruktivní, protože ukazují, že testy bezpečnosti a sledování vedlejších účinků byly prováděné pouze 7 dní po očkování a to u skupin čítajících 15 osob! Gullian Barre syndrom, nebezpečná paralýza se může projevit za několik měsíců stejně jako křeče, poruchy chování a neurologické problémy u dětí.
Je otázkou, proč vlády a jejich představitelé tak ochotně živí tuto paniku a strach z nemoci, která má velmi mírný průběh? Proč mluvíme o nutnosti povinného očkování každého muže, ženy a dítěte? Je také zajímavé, že autoři bezpečnostních studií vakcíny proti prasečí chřipce jsou zaměstnanci výrobce vakcíny CSL Biotherapeutics. A já jsem přesvědčen, že brzy uslyšíme i ujištění, že skvalen jako adjuvans MF-59 nebo ASO3 je nezbytný pro záchranu života. Co všechno ještě o vakcínách nevíme? Program masového očkování těhotných žen vakcínou proti H1N1 viru představuje v historii lidstva největší experiment na těhotných ženách a může vyústit do monumentální katastrofy.

Překlad na požádání autora: Prof. Dr. Anna Strunecká

 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Smithb533 Smithb533 | E-mail | Web | 10. září 2017 v 7:01 | Reagovat

When choosing the colours for you office, there are a few basic points to consider. geadgeeedfkfegdd

2 Pharmd789 Pharmd789 | E-mail | Web | 11. září 2017 v 0:30 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india</a>

3 Pharma347 Pharma347 | E-mail | Web | 11. září 2017 v 0:31 | Reagovat

Hello! viagra india http://via3indian.com/#4.html

4 Pharmd250 Pharmd250 | E-mail | Web | 11. září 2017 v 0:31 | Reagovat

Hello!

5 Moisesgah Moisesgah | E-mail | Web | 22. září 2017 v 16:27 | Reagovat

visit web site viagra patent

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    try it cost of viagra

6 Revebagah Revebagah | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:01 | Reagovat

ninguna prescripcion viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra</a>

    freier viagra nz proben

7 Revebagah Revebagah | E-mail | Web | 28. září 2017 v 4:53 | Reagovat

viagra cealis

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">cheap viagra</a>

    cheap viagra from india

8 Revebagah Revebagah | E-mail | Web | 28. září 2017 v 12:10 | Reagovat

click now viagra viagra

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">viagra generic</a>

    trial cialis viagra

9 Ahzlegah Ahzlegah | E-mail | Web | 2. října 2017 v 18:01 | Reagovat

365 pills 5mg cialis

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis cheap</a>

    only best offers cialis best

10 Gerfdgah Gerfdgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 17:38 | Reagovat

viagra capsules price in india

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">cheap viagra</a>

    buy viagra online cheap uk

11 Gerfdgah Gerfdgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 18:57 | Reagovat

le viagra un dopan

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra online</a>

    what the best type of viagra

12 Messgah Messgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:20 | Reagovat

viagra australia prices

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    viagra a montreal

13 Messgah Messgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:45 | Reagovat

viagra from indian pharmacy

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">buy viagra</a>

    next best thing to viagra

14 Messgah Messgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 20:16 | Reagovat

where to buy viagra in germany

      <a href=http://cheapviagralks.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    viagra o cialis gratis

15 Messgah Messgah | E-mail | Web | 4. října 2017 v 21:02 | Reagovat

what is the useful viagra

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra online</a>

    we like it viagra aus usa

16 Moisesgah Moisesgah | E-mail | Web | 9. října 2017 v 15:44 | Reagovat

sildenafil viagra sale

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra generic</a>

    google online viagra sales

17 Moisesgah Moisesgah | E-mail | Web | 10. října 2017 v 0:17 | Reagovat

achat viagra gnrique belgique

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    only here cheap generic viagra

18 Moisesgah Moisesgah | E-mail | Web | 10. října 2017 v 1:16 | Reagovat

cialis viagra efficacite

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">cheap viagra</a>

    click now low price viagra

19 Moisesgah Moisesgah | E-mail | Web | 10. října 2017 v 7:03 | Reagovat

viagra scadut

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    chewable viagra for sale

20 Voloegah Voloegah | E-mail | Web | 10. října 2017 v 16:18 | Reagovat

cialis farmaco a cosa serve

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">canadian cialis</a>

    uk generic cialis

21 Voloegah Voloegah | E-mail | Web | 11. října 2017 v 22:06 | Reagovat

low cost cialis soft tab

      <a href=http://cialishgcanada.com/>cialis canada</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">cialis cheap</a>

    vendita cialis europa

22 Galyagah Galyagah | E-mail | Web | 12. října 2017 v 16:09 | Reagovat

click here cialis 20 mg price

      <a href=http://cialispurchasek.com/>purchase cialis</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">generic cialis online</a>

    cialis farmacia online sicura

23 Galyagah Galyagah | E-mail | Web | 12. října 2017 v 19:55 | Reagovat

very good site cialis for men

      <a href=http://cialispurchasek.com/>purchase cialis</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">buy cialis</a>

    efectos pastilla cialis

24 Galyagah Galyagah | E-mail | Web | 13. října 2017 v 1:59 | Reagovat

cialis commercial bathtubs

      <a href=http://cialispurchasek.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialispurchasek.com/">cialis</a>

    cheapest cialis soft

25 Golpgah Golpgah | E-mail | Web | 13. října 2017 v 12:13 | Reagovat

cash loans high point nc

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loans online</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">payday loans online</a>

    unsecured loan adverse

26 Golpgah Golpgah | E-mail | Web | 13. října 2017 v 14:21 | Reagovat

quick loans on guam

      <a href=http://quickpaydaytr.com/>payday loan payday loans</a>

    <a href="http://quickpaydaytr.com/">fast payday loans</a>

    payday loans in pickerington

27 Kostyagah Kostyagah | E-mail | Web | 17. října 2017 v 16:02 | Reagovat

can you get viagra at 20

      <a href=http://viagrafds.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">viagra cheap</a>

    when to take my viagra

28 Kostyagah Kostyagah | E-mail | Web | 18. října 2017 v 0:30 | Reagovat

generique pour viagra

      <a href=http://viagrafds.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">buy viagra online</a>

    viagra ohne rezept apothek

29 Kostyagah Kostyagah | E-mail | Web | 18. října 2017 v 1:56 | Reagovat

generic viagra without rx

      <a href=http://viagrafds.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagrafds.com/">online viagra</a>

    can i get viagra in ukraine

30 Sashagah Sashagah | E-mail | Web | 19. října 2017 v 21:36 | Reagovat

viagra tarifs

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>canadian viagra</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">buy viagra</a>

    click here viagra 100mg herbal

31 Adamgah Adamgah | E-mail | Web | 22. října 2017 v 0:46 | Reagovat

good choice inexpensive cialis

      <a href=http://cialisbuygfs.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialisbuygfs.com/">order cialis online</a>

    cialis 20 mg 4 l tablet

32 Zakhargah Zakhargah | E-mail | Web | 23. října 2017 v 13:03 | Reagovat

ajanta kamagra viagra

      <a href=http://viagracheapois.com/>viagra for sale</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">generic viagra</a>

    viagra 7 zwerg

33 Zakhargah Zakhargah | E-mail | Web | 23. října 2017 v 16:31 | Reagovat

viagra pfizer sildenafil

      <a href=http://viagracheapois.com/>viagra without prescription</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">where to buy viagra</a>

    what is safe dose for viagra

34 Zakhargah Zakhargah | E-mail | Web | 23. října 2017 v 19:19 | Reagovat

generic viagra drug test,

      <a href=http://viagracheapois.com/>how to buy viagra</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">where to buy viagra</a>

    la viagra y sus efectos

35 Zakhargah Zakhargah | E-mail | Web | 24. října 2017 v 4:41 | Reagovat

wal mart viagra price

      <a href=http://viagracheapois.com/>how to buy viagra</a>

    <a href="http://viagracheapois.com/">where to buy viagra</a>

    what is safe dose for viagra

36 Vidmangah Vidmangah | E-mail | Web | 25. října 2017 v 13:26 | Reagovat

soft tab cialis

      <a href=http://cialisknz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisknz.com/">generic cialis</a>

    can you get acne from cialis

37 Vidmangah Vidmangah | E-mail | Web | 25. října 2017 v 13:57 | Reagovat

how much cialis can i take

      <a href=http://cialisknz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisknz.com/">canadian cialis</a>

    brand cialis pills buy

38 Shamkinagah Shamkinagah | E-mail | Web | 29. října 2017 v 1:52 | Reagovat

cialis canada discount coupons

      <a href=http://cialisokl.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialisokl.com/">generic cialis online</a>

    cialis generic substitute

39 Shamkinagah Shamkinagah | E-mail | Web | 29. října 2017 v 4:00 | Reagovat

med cab cialis professional

      <a href=http://cialisokl.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisokl.com/">generic cialis</a>

    poppers and cialis

40 Shamkinagah Shamkinagah | E-mail | Web | 29. října 2017 v 14:24 | Reagovat

rx cialis low price

      <a href=http://cialisokl.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisokl.com/">generic cialis</a>

    cialis berlin kaufen

41 Alyonagah Alyonagah | E-mail | Web | 30. října 2017 v 13:39 | Reagovat

brand cialis delivery london

      <a href=http://cialisnorxonlinez.com/>cialis</a>

    <a href="http://cialisnorxonlinez.com/">generic cialis</a>

    cialis best way to buy

42 Alyonagah Alyonagah | E-mail | Web | 30. října 2017 v 14:54 | Reagovat

cialis tablets australia

      <a href=http://cialisnorxonlinez.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cialisnorxonlinez.com/">buy cialis</a>

    just try! cialis in the usa

43 Alyonagah Alyonagah | E-mail | Web | 30. října 2017 v 21:15 | Reagovat

click now cialis overnite

      <a href=http://cialisnorxonlinez.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisnorxonlinez.com/">cialis cheap</a>

    cialis discount australia

44 Alyonagah Alyonagah | E-mail | Web | 31. října 2017 v 5:31 | Reagovat

college of cialis purchase

      <a href=http://cialisnorxonlinez.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialisnorxonlinez.com/">generic cialis</a>

    best quality cialis

45 Lenagah Lenagah | E-mail | Web | 31. října 2017 v 23:14 | Reagovat

viagra 0.5

      <a href=http://norxcheapviagraf.com/>online viagra</a>

    <a href="http://norxcheapviagraf.com/">buy viagra</a>

    viagra professional uk eu

46 Lenagah Lenagah | E-mail | Web | 31. října 2017 v 23:49 | Reagovat

viagra generique kamagra

      <a href=http://norxcheapviagraf.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://norxcheapviagraf.com/">generic viagra</a>

    canadian online viagra sales

47 Makritskayagah Makritskayagah | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 19:52 | Reagovat

test viagra rezeptfrei

      <a href=http://viagraoail.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">generic viagra online</a>

    free samples viagra cialis

48 Makritskayagah Makritskayagah | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 23:41 | Reagovat

viagra costco

      <a href=http://viagraoail.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">viagra cheap</a>

    comparatif viagra levitr

49 Makritskayagah Makritskayagah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 3:39 | Reagovat

generic mg viagra

      <a href=http://viagraoail.com/>generic viagra online</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">cheap viagra online</a>

    viagra cheap northwest

50 Makritskayagah Makritskayagah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 4:18 | Reagovat

viagra giovani

      <a href=http://viagraoail.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">cheap viagra</a>

    i use it viagra india pharmacy

51 Makritskayagah Makritskayagah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 5:42 | Reagovat

where to buy viagra in nsw

      <a href=http://viagraoail.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagraoail.com/">generic viagra online</a>

    viagra sell man

52 Bulinokgah Bulinokgah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 12:41 | Reagovat

cost viagra comparison

      <a href=http://viagraolx.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagraolx.com/">buy viagra</a>

    comprare viagra a milan

53 Bulinokgah Bulinokgah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 15:27 | Reagovat

cheap genuine viagra uk

      <a href=http://viagraolx.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagraolx.com/">online viagra</a>

    viagra online comprar

54 Bulinokgah Bulinokgah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 17:21 | Reagovat

viagra 100mg pfizer price uk

      <a href=http://viagraolx.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://viagraolx.com/">buy viagra online</a>

    price for viagra at rite aid

55 Bulinokgah Bulinokgah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 23:52 | Reagovat

viagra quick ship

      <a href=http://viagraolx.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagraolx.com/">viagra cheap</a>

    viagra online via paypal

56 Zhannagah Zhannagah | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 15:30 | Reagovat

viagra super active in uk

      <a href=http://cheapviagraols.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagraols.com/">buy generic viagra</a>

    viagra buy in dallas

57 Zhannagah Zhannagah | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 4:04 | Reagovat

viagra 100 mg and sleep

      <a href=http://cheapviagraols.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagraols.com/">buy viagra</a>

    viagra samples overnight

58 Zhannagah Zhannagah | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 5:31 | Reagovat

acquisto viagra inghilterra

      <a href=http://cheapviagraols.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://cheapviagraols.com/">buy viagra</a>

    viagra et hypertension

59 Alagah Alagah | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 13:33 | Reagovat

40mg cialis canada

      <a href=http://cialisbva.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisbva.com/">generic cialis online</a>

    cialis money order accepted

60 Alagah Alagah | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 14:24 | Reagovat

precio cialis para hombres

      <a href=http://cialisbva.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisbva.com/">cialis canada</a>

    best online prices for cialis

61 Alagah Alagah | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 18:53 | Reagovat

enter site cialis headaches

      <a href=http://cialisbva.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisbva.com/">cialis</a>

    we recommend best soft cialis

62 Alagah Alagah | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 19:27 | Reagovat

brand cialis at economic price

      <a href=http://cialisbva.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisbva.com/">cialis</a>

    click here soft cialis

63 Osmininagah Osmininagah | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 18:24 | Reagovat

viagra dealers in sri lanka

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy generic viagra</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">cheap viagra</a>

    200 mg purchase men viagra

64 Osmininagah Osmininagah | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 23:27 | Reagovat

vendita viagra roma

      <a href=http://viagrahsk.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">generic viagra online</a>

    viagra to buy in london

65 Osmininagah Osmininagah | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 3:23 | Reagovat

buy viagra online california

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">viagra online</a>

    viagra alternative reviews

66 Vovagah Vovagah | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 17:14 | Reagovat

cialis mecanismo de accion

      <a href=http://cialisubz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisubz.com/">buy cialis</a>

    gay cialis

67 Vovagah Vovagah | E-mail | Web | 10. listopadu 2017 v 4:53 | Reagovat

compra de cialis en usa

      <a href=http://cialisubz.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisubz.com/">generic cialis</a>

    where to buy cialis uk

68 Zorinagah Zorinagah | E-mail | Web | Úterý v 19:36 | Reagovat

elevex online online levitr

     e4fd online uk effects

69 Rannevgah Rannevgah | E-mail | Web | Středa v 8:17 | Reagovat

sell viagra online affiliate

70 Veselinagah Veselinagah | E-mail | Web | Středa v 14:57 | Reagovat

click now online low price

     3a33 lilly online fast shipping

71 Sadofgah Sadofgah | E-mail | Web | Včera v 23:29 | Reagovat

a080 cialis 80 buy online

http://buycheapcialisd.com/ - effects of cialis overdose
    <a href="http://buycheapcialisd.com/">to buy cialis in canada</a>

branded cialis prices

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama