Únor 2010

Kritika očkování

28. února 2010 v 15:16 | rh
Na stránkách sdružení Rozalio najdete tento článek klinického farmaceuta Aloise Komorouse, v němž v 16 bodech podrobuje kritice náš systém očkování. V článku se např. píše:

Stát v dobré snaze pomoci lidem přebírá část zodpovědnosti rodičů za děti (ta je jim uložena zákonem), ale současně odmítá převzít zodpovědnost za následky očkování, protože nemá nezávislý orgán pro jejich hodnocení.

Pokud se někdo zabývá tzv. "evidence based medicine" (což podle Wikipedie znamená: "vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty"), velmi rychle narazí na nepřítomnost studií, které by poskytovaly dostatečné důkazy o užitné hodnotě očkování s objektivními výsledky z hlediska uplatnění dvojitého slepého pokusu (tedy metody, kdy kromě těch, kteří dostávají skutečný testovaný přípravek, dostává část skupiny tzv. placebo neboli neúčinnou látku podávanou ve stejné podobě jako testovaný přípravek. A ani lékař neví, komu dává účinnou látku a komu jen placebo.). Chybějícími studiemi a někdy i jejich nedostatečným rozsahem či nedostatečně zjišťovanými důkazy se tak lékařská věda sama zbytečně vystavuje riziku důvodného podezření, že registrace očkovacích vakcín nesplňuje zákonné podmínky vyžadované u přípravků, určených pro injekční aplikaci.

Dnešní lékař je víceméně obětí systému a jeho ochota pomáhat je velmi často oklešťována někdy až nadbytečnou administrativou a degradována. Lékař je pojišťovnami hodnocen hlavně za stanovení diagnózy a za předepsání přípravků. Jakou máme tedy jistotu, že není ovlivňován na náš úkor?

Premiér Fico: Pandemie je hrou farmaceutických firem

27. února 2010 v 16:44 | rh
Pandemická chrípka je podľa predsedu vlády Roberta Fica veľkou hrou farmaceutických spoločností. Preto sa nedal proti vírusu H1N1 doteraz zaočkovať a neplánuje tak urobiť ani v budúcnosti. "Ja tomu neverím. Je to môj subjektívny pocit, za ktorý ma, dúfam, nebude nikto križovať ani kritizovať," povedal dnes po kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva.

Tanec hygienika Víta

20. února 2010 v 20:08 | rh
Novinář Adam B. Bartoš, kterého vyhodili z MF DNES za jeho názory na Lisabonskou smlouvu ap., neslučující se s názory a zájmy majitelů deníku, napsal velmi otevřený článek o prasečí chřipce, v němž pojmenovává věci pravým jménem. Text stojí za přečtení - najdete v něm i rady, jak přežít prasečí chřipku.

Za pozornost stojí i další jeho článek o tom, jak se někteří politikové a lékaři chtěli zbavit prezidenta Václava Klause tím, že ho nechají prohlásit za nesvéprávného:

Očkovat se patrně nechá jen Kocáb

19. února 2010 v 22:30 | Radomil Hradil
Vláda odebere místo milionu vakcín "jen" 700 000. Lze předpokládat, že nějakých 600 000 z nich nakonec vyhodí, protože si dnes jen těžko lze představit člověka, který by se nechal dobrovolně píchnout. Zatím se ví jen o jednom - o ministru Kocábovi...

Vlastně pardon, ještě jeden prohlásil, že se příští týden nechá naočkovat: hlavní hygienik Vít. Příští týden totiž začne očkování "subjektů krizových struktur". Z vládních "subjektů" projevil zájem o vakcinaci jen Michael Kocáb.

Aby se vakcín zbavila, chce válda, resp. ministryně Jurásková, zpřístupnit očkování pro každého, počínaje tříletými dětmi, a to co nejdříve. Jurásková nás lživě ujišťuje, že vakcína bude zadarmo, a myslí si, že nevíme, že těch dvě stě milionů nezaplatil nikdo jiný než my sami...Velmi potěšující je projít si on-line rozhovor s M. Vítem. Diskutující se ho většinou ptali, zda konečně hodlá rezignovat na svou funkci, proč šířil poplašné zprávy, zda s ním již bylo zahájeno trestní řízení, zda je zaplacen farmaceutickou lobby apod. Ukazuje to, že mnoho lidí po této prasečí kampani zbystřilo a začalo tušit, odkud vítr vane. Co je ovšem na druhou stranu smutné, je zjištění, s jakou drzostí a bezostyšností lidé jako Vít, krytí příslušnými politickými stranami a jejich sponzory, setrvávají na svých postech a páchají svou činnost. Můžeme si však být jisti jedním: pokud nebudou pohnáni k zodpovědnosti, stejně skončí špatně, něboť jejich chlebodárci je pouze využijí, vymačkají a pak odhodí, zbaví se jich při první příležitosti, aby místo nich nastrčili nové, neopotřebované figurky.
Na nás ovšem záleží, jestli se tohle bude dít donekonečna nebo jak dlouho ještě...

Stanovisko NRL k pandemii

18. února 2010 v 21:44 | Radomil Hradil
Pro vytvoření si komplexního obrázku o tzv. pandemii prasečí chřipky je dobré seznámit se také se "Stanoviskem Národní referenční laboratoře pro chřipku k diskusi o pandemii chřipky": http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodni-referencni-laboratore-pro-chripku-k

Tento náš kompetentní úřad pro věci chřipky se ohrazuje proti "zlehčování až zesměšňování celé problematiky". Proti tomu musím namítnout, že většinou nejde o žádné zlehčování, natož zesměšňování, nýbrž o uvádění na pravou míru, resp. na pravou váhu, neboť naše příslušné úřady (a samozřejmě též mezinárodnímu kapitálu posluhující média) takzvané pandemii a prasečí chřipce připisovaly mnohem větší váhu, než jí příslušelo; z jejich úhlu pohledu se ovšem muselo jednat o "zlehčování"...
V dokumentu se dále píše, že "bagatelizace celosvětového počtu úmrtí (nejméně 15 000) je naprosto nemístná". Ani tady mi není známo, že by docházelo k nějaké bagatelizaci. Vždy se pouze poukazovalo na to, že - při vší úctě ke každému mrtvému - počet těchto mrtvých je více než desetkrát menší než počet osob zemřelých v souvislosti s běžnou sezónní chřipkou. Nehledě na to, že v mnoha případech je nutno považovat příčinnou souvislost mezi přítomností viru prasečí chřipky v organismu člověka a jeho smrtí za vykonstruovanou, tedy že tito lidé zemřeli na jinou nemoc než na prasečí chřipku.
Naopak oficiální místa s velkou pílí bagatelizovala možné negativní zdravotní dopady takzvaných vakcín proti prasečí chřipce. To zase já považuji za nemístné.
S autorkami dokumentu se neshodnu ani v jejich názoru, že nešlo o "uměle vytvořenou mediální bublinu". Myslím, že šlo, a to od samého začátku.
A tak jediné tvrzení, kterému lze přitakat, je, že "střízlivý a racionální pohled na situaci je jistě vhodný". Střízlivost a racionalitu si však zřejmě představujeme každý poněkud jinak...

Odpověď prezidenta Václava Klause

18. února 2010 v 21:23 | rh
Prezident ČR Václav Klaus zaslal odpověď na můj dopis (viz http://prasecichripka.blog.cz/1002/vazeny-pane-prezidente):

Prezident republiky

V Praze dne 15. února 2010

Vážený pane,
dostal jsem se - když už naštěstí ta naše mediální pandemie opadla - k tomu, abych zareagoval na Váš dopis z 30. ledna. Nevím, co bych řekl jiného, než že s Vámi plně souhlasím a že jsem některé z Vašich argumentů využíval ve svých vyjádřeních. Ještě jednou děkuji.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

Kdo a kolik vydělal na mediální pandemii?

15. února 2010 v 14:25 | Radomil Hradil
Český rozhlas dnes informuje o probíhajících jednáních vlády s dodavatelem vakcíny, firmou GSK, o stornování části dodávky. GSK i MZ ČR zatím mlčí...

V dalším článku na ČRo se dozvídáme, že firma Sanofi, jeden z výrobců vakcíny a majitel naší Zentivy, zvýšil loni výnosy o 13 %, a to právě díky prodeji vakcíny proti prasečí chřipce.

A v jiném článku se dočítáme, že další výtečník, firma Novartis, též díky prodeji vakcíny, zvýšil meziroční zisk o 54 %. To už je na takový gigant, jakým Novartis je, velmi slušný výsledek...

Z čípak asi kapsy tyto zisky odešly? - A pokud vám někdo tvrdí, že vakcínu dostanete zadarmo, vězte, že zadarmo tedy není vůbec nic a že to všechno jde z našich kapes, z našich daní a poplatků zdravotním pojišťovnám.

A ještě jedna otázka: Kolik z těch peněz asi skončilo v kapsách různých ministrů zdravotnictví, jejich náměstků, hlavních hygieniků a politických stran, které je chrání?

Česko nechce objednané vakcíny proti prasečí chřipce

11. února 2010 v 19:40 | Novinky.cz
http://www.novinky.cz/domaci/191817-cesko-nechce-objednane-vakciny-proti-praseci-chripce.html

I vojáci jsou lidé, ani jim podle zákona nikdo povinné očkování nařídit nemůže

11. února 2010 v 19:39 | Radomil Hradil
3. února zveřejnil deník Právo a současně portál Novinky.cz článek Poslanci-lékaři nechtějí očkování, raději pokutu. Zajímavý je podle mého názoru především následující pasáž:

Na existenci úmluvy o lidských právech v biomedicíně, která zdůrazňuje právo každého jednotlivce na informovaný souhlas s jakýmkoliv zdravotnickým zákrokem, a tedy i s očkováním, upozorňuje i profesorka trestního práva Dagmar Císařová z pražské Právnické fakulty UK. Proto se domnívá, že nelze povinné očkování nařídit ani vojákům.
"Je to součást lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve Štrasburku," tvrdí právnička, která na této fakultě působí jako vedoucí Centra zdravotnického práva.

To by si mělo konečně uvědomit nejen velení armády, ale i samotní vojáci: Všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva a mezi ně patří i právo na rozhodnutí o vlastním zdraví. Rozkaz žádného důstojníka není a nemůže být nadřazen zákonům, zvláště těm nejzákladnějším a nejvyšším. Důstojník není majitelem života svého podřízeného, stát není majitelem našich životů, i když si to na některýcvh ministerstvech zřejmě myslí. Až se probudíme ke své lidské důstojnosti, uvědomíme si ji a začneme ji hájit, nebudou takové úlety, jako je nějaké očkování befelem, vůbec možné. Ovládat nás mohou jen do té doby, dokud se necháme. A necháme se ovládat tak dlouho, dokud nepochopíme, co to znamená být člověk...

Na lidská práva ovšem jaksi zapomíná redaktorka MF DNES Jana Bendová ve svém článku ze 4. února (K)očkování prezidenta Klause. Snaží se čtenáři podsunout podle mého názoru zvrhlý pohled, podle něhož ten, kdo se nenechá povinně naočkovat, pokud o tom hlavní hygienik rozhodne, je neodpovědný živel, který může nakazit ostatní slušné a odpovědné. To jsou ovšem, myslím, právě ony "slušné" požadavky, které končí vytvořením koncentračních, pardon, karanténních táborů pro nepřátele zdravého lidu...

Petice za svobodnou volbu očkování

10. února 2010 v 9:56 | rh
Chtěl bych tímto upozornit na petici za svobodnou volbu očkování, kterou si lze celou přečíst a podepsat (případně stáhnout podpisové archy) na adrese:


Z petice vybírám:

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.
Neboť :
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví:
"Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas."
V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.
V téměř celé západní Evropě je očkování pouze doporučené, nikoliv povinné. Od povinného očkování se tam ustoupilo na základě rostoucího množství odborných lékařských studií, dokumentujících vážné negativní účinky očkování.
(...)

Konec povinného očkování?

5. února 2010 v 10:08 | Radomil Hradil
Tento komentář redaktora ČRo Jakuba Šišky stojí za pozornost:


Konečně střízlivý hlas v našich médiích! A za zvláštní pozornost stojí pak závěr článku; že by konec povinného očkování v Čechách?

"Není možné, aby vláda, hlavní hygienik nebo ministerstvo zdravotnictví tyto informace neměli. Není možné, aby neznali přístup Lucemburska, Polska, Slovenska a dalších zemí, které křepčení kolem pandemie nepodlehly a postupují velice zdrženlivě. Přesto nám vyhrožují, že do nás budou píchat pochybné vakcíny, ať se nám to líbí nebo ne. Nakoupili jich totiž za 270 milionů korun a ve skladech jich stále mají celé tři čtvrtiny.
Přesto dobrá zprávy na závěr. Politici, zaštiťující se svobodou jednotlivce, se konečně rozhoupali. Zdravotnický výbor sněmovny hodlá předložit návrh zákona, který by bezdůvodné očkování lidí proti jejich vůli zamezil, nechal se slyšet předseda výboru lékař Boris Šťastný z ODS. Pokud by návrh prošel a vztahoval by na všechna očkování, padl by tím jeden z posledních reliktů totalitní moci. Na západě má sice farmaceutická lobby hodně dlouhé prsty, ale povinnost nechat do sebe nebo do svých dětí píchat vakcíny, jako je tomu u nás, je tam nemyslitelná."

Premiér Fischer se chce zbavit vakcín

4. února 2010 v 9:02 | Radomil Hradil
Novinky.cz dnes přinesly zprávu, podle níž premiér Jan Fischer pověřil ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou, aby zjistila možnost neodebrat od firmy GSK část z objednaného milionu vakcín. Jurásková neopomněla zdůraznit, že v objednávce vakcín patříme k nejkonzervativnějším zemím Evropy.
Autor článku Václav Pergl, který z našich novinářů patřil k největším propagátorům očkování a "strašičům" veřejnosti, v závěru článku uvádí zcela absurdní informaci, že 99 procent nemocných chřipkou má u nás vir prasečí chřipky. Zdá se, že on a Vít jsou už posledními lidmi, kteří u nás věří v pandemii a v prasečí vir. V této tragikomedii hrají své role zkrátka až do konce.
Nechci být špatným prorokem, ale mám dojem, že dny Vítova působení ve funkci hlavního hygienika už se naplňují...


Otevřená výzva BRS - povinné očkování vybraných občanů

3. února 2010 v 16:57 | Daniel Solis
Vážená Bezpečnostní rado státu
vzhledem k probíhající kontroverzi ohledně povinného očkování vybraných skupin občanů "důležitých pro chod státu" a v kontextu možnosti krátkodobého, dlouhodobého, nebo dokonce trvalého poškození zdraví příslušníků těchto skupin, v důsledku vedlejších a nežádoucích účinků z určitého úhlu pohledu sporného očkovacího séra,
vzhledem ke skutečnosti, že toto očkovací sérum obsahuje toxické látky, zejména rtuť, hliník a Freundovo adjuvans na bázi skvalenu, které může prokazatelně vyvolat autoimunitní onemocnění.
tímto vyzývám
Bezpečnostní radu státu, aby před aplikací povinného očkování podle principu předběžné opatrnosti zajistila zjištění přítomnosti přirozených obraných látek proti viru chřipky AH1N1, které vzniknou v organizmu při prodělání onemocnění. V případě přítomnosti přirozených obraných látek u příslušníků cílové skupiny totiž podle slov hlavního hygienika, která byla zveřejněna v tisku již nemusí být očkováno.
Odůvodnění:
Tímto opatřením nebudou očkováni ti, kteří již očkováni být nemusí, neboť již mají vlastní protilátky a nemoc třeba i latentně prodělali.
Tímto opatřením se ušetří vakcíny pro ty, kteří očkování skutečně potřebují - tedy ty, kteří nevykážou protilátky na virus AH1N1, například proto, že doposud nebyly virem infikováni a proto by očkováním před virulentním průběhem onemocnění chřipkou A/H1N1 eventuálně mohli být ochráněni.
Tímto opatřením se omezí počet občanů, kteří budou díky vakcinaci vystaveni rizikům vedlejších a nežádoucích účinků očkovacího séra. Vystavovat občany riziku neopodstatněně rozhodně není správné řešení současné komplexní situace, kterou se zabývá například Rada Evropy, Evropský parlament a orgány činné v trestním řízení.
Děkuji za pochopení.
V úctě,
Daniel Solis

Vít má "prasečí" chřipku

3. února 2010 v 8:43 | Radomil Hradil
Včerejší zpráva, která prolétla médii, byla opravdu těžko stravitelná. Vít je doma s prasečí chřipkou. Očkovat proti prasečí chřipce se sám nenechal a ani to nehodlá udělat, protilátky prý už si udělá sám. A to ve chvíli, kdy chce povinně naočkovat 200.000 lidí. - Samozřejmě, že člověka napadá spousta uštěpačných poznámek, ale nechejme je nyní stranou, tato situace stojí za vážnější zamyšlení.
Vít navíc tvrdí, že "95 procent populace má letos prasečí chřipku" - to je ovšem informace z oblasti sci-fi, i kdyby to myslel tak, že 95 % chřipkových onemocnění je způsobeno virem A/H1N1. Ani tak by to nebyla pravda.
Proč Vít, který celou dobu straší chimérou prasečí chřipky a vymýšlí si všelijaká nesmyslná čísla, náhle přijde s tímto oznámením, že sám nemoc dostal? Nevíme, jestli má opravdu chřipku či aspoň rýmu, to může být lež. Víme jistě, že své tvrzení o povaze své nemoci nemá podloženo laboratorním testem, ale jen svým absurdním tvrzením o 95 procentech. Dozvídáme se, že sám není očkovaný. Chtěl svým oznámením ještě víc vystrašit lidi? Tomu by napovídalo ono prohlášení o 95 procentech: už nemusíme zjišťovat, kdo má prasečí chřipku, máme ji skoro všichni... Jenže místo strachu to vyvolává spíš pobavení. S tím musel Vít počítat, je-li alespoň trochu duševně v pořádku. Anebo už úplně ztratil kontakt s realitou? Anebo chce hrát svou hru až do úplného, trapného konce? To by bylo v podstatě jen smutné, kdyby neměl ve svých rukou rozhodnutí o ohrožení zdraví dvou set tisíc občanů této země. Jak je vůbec možné, že takový člověk zastává tak odpovědnou funkci? A jak je možné, že mu vláda Jana Fischera bez mrknutí oka svěří takovou kompetenci?!
Pro mě z toho plyne jediné: Absurdní hra politiků a lobbistů bude pokračovat tak dlouho, dokud ji my sami nezastavíme. Dokud my sami neřekneme dost, půjdou pořád dál. Bude to čím dál větší legrace, až najednou zjistíme, že jsme jen otroky v jejich rukou...

Zpráva o Vítově záhadné nemoci:

Prezident Václav Klaus včera z Dánska vyjádřil své překvapení nad Vítovým onemocněním a nad tím, že není naočkován: http://www.novinky.cz/domaci/190974-klaus-vit-nas-vsechny-presvedcoval-tak-nechapu-proc-se-nenechal-ockovat.html

Lékaři povinné očkování proti prasečí chřipce odmítají. Náhle si vzpomněli na lidská práva a úmluvvu o biomedicíně a říkají, že každý má právo odmítnou poskytnutí lékařského výkonu. Zvláštní, že v případě nesmyslně povinného očkování dětí o tomhle nechtějí ani slyšet...

Povinné očkování proti prasečí chřipce hlavní hygienik končí dříve, než začalo

2. února 2010 v 19:02 | Daniel Solis
Z tisku se dozvídáme, že hlavní hygienik Vít onemocněl prasečí chřipkou. Neprozřetelně při té příležitosti podryl, patrně ve vysoké horečce, veškeré úsilí, které farmaceutická lobby vyvinula jako poslední zoufalý protiútok, aby ospravedlnila uměle vyvolanou hysterii kolem údajné pandemie neškodné, ale rychle se šířící chřipky, která posloužila velmi lukrativním způsobem komerčním zájmům několika málo privilegovaným nadnárodním firmám s nadstandardními politickými kontakty.
Michael Vít měl totiž údajně být v nejbližších dnech očkován proti prasečí chřipce. Novinky píší v tomto smyslu: K tomu už ale zřejmě nedojde. "V tuto chvíli to pro mne nemá význam, protože organismus si určité protilátky proděláním prasečí chřipky vytvoří".
Co nám tím hygienik říká? Říká nám, že kdokoliv prodělal prasečí chřipku, již nemusí být očkován, protože si vytvořil vlastní protilátky, tak jak to v přírodě je běžné a správné...


Vážený pane prezidente

2. února 2010 v 9:31 | Radomil Hradil
Beroun, 30. ledna 2010Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám alespoň takto dodatečně poděkoval za Váš dopis z 2. října 2009, kterým jste odpověděl na mou prosbu týkající se tzv. prasečí chřipky. V této odpovědi jste napsal, že budete první, kdo bude protestovat proti omezení svobodné volby občana zavedením povinného očkování. Děkuji Vám také, že jste nyní v tomto smyslu vystoupil proti povinnému očkování příslušníků naší armády, velmi si tohoto Vašeho vystoupení vážím.

V souvislosti s prasečí chřipkou se však vynořuje mnoho otazníků, dotýkajících se jak svobod občanů České republiky, tak i obranyschopnosti a funkčnosti našeho státu. Rád bych Vám své pochybnosti v maximálně stručné formě předložil, neboť tyto skutečnosti považuji za velmi znepokojivé, dotýkající se i Vašich kompetencí.

Šestý, tj. nejvyšší stupeň pandemie prasečí chřipky byl WHO vyhlášen způsobem, který budí velké podezření. V úvahu nebyla brána morbidita ani mortalita této nemoci, ale jen skutečnost, že se nemoc velmi rychle šířila z jedné země do druhé. Tak se poprvé v historii mohlo stát, že byla vyhlášena pandemie u nemoci, která má relativně velmi lehký průběh a velmi nízkou úmrtnost, tedy která žádná pandemická opatření nevyžadovala. Na tuto disproporci poukázal například rakouský ministr zdravotnictví Alois Stöger nebo jeho polská kolegyně Ewa Kopaczová, která dokonce odmítla nakoupit pro Polsko vakcíny. Velmi vážná podezření v tomto ohledu vyslovil v nedávné době také epidemiolog Wolfgang Wodarg, vedoucí zdravotního podvýboru Rady Evropy. Tyto skutečnosti jsou Vám jistě známy.

Jednotlivé vlády byly tedy víceméně nuceny přistoupit k realizaci národních pandemických plánů. Pandemický plán ČR, schválený usnesením vlády č. 1271 z 8. 11. 2006, předpokládá možnost vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. a ústavního zákona č. 110/1998 Sb. Za nouzového stavu mohou být krácena základní lidská a občanská práva, a to právo na nedotknutelnost osoby a obydlí, vlastnické a užívací právo, svoboda pohybu a pobytu a shromažďovací právo. Vláda, resp. její předseda, může vyhlásit nouzový stav až na dobu 30 dní a vláda má po tuto dobu výjimečně velké pravomoci. I to je Vám jistě známo. Tato ustanovení ústavního zákona mají bezesporu své opodstatnění pro případ náhlých živelních pohrom apod., avšak zkušenost s tzv. pandemií prasečí chřipky ukazuje, že by mohlo dojít ke zneužití těchto krajních opatření, a to mnohem snadněji, než jsme se domnívali. Tedy že pojistky bránící možnosti zneužití zjevně nejsou dostatečné.

Druhou znepokojivou skutečností je ta, že vláda přistoupila k očkování - částečně dobrovolnému, nyní však i částečně povinnému v případě příslušníků AČR - nejcitlivějších složek státu: zdravotníků, energetiků, policistů, armády atd. Je zřejmé, že vakcína nebyla dostatečně otestována, není nic známo o jejích dlouhodobých účincích a jsou zde závažná podezření na její negativní vliv na lidské zdraví (a to i z řad odborníků). Za této okolnosti je podle mého názoru zcela nepřípustné, aby takovou vakcínou, navíc proti poměrně neškodné nemoci, byly očkovány tak citlivé složky našeho státu. Kdyby měl někdo v úmyslu tento stát rozvrátit a vážně narušit jeho obranyschopnost, nemohl by si vymyslet lepší a jednodušší způsob, jak toho dosáhnout.

Vážený pane prezidente, domnívám se, že k této zkušenosti s prasečí chřipkou nelze mlčet a že je třeba jednat, aby se podobným možnostem, které považuji za velmi reálné a nijak spekulativní, co nejrychleji zavřela vrátka. Domnívám se, že je třeba učinit neprodleně legislativní kroky k tomu, aby byla lépe zajištěna jak bezpečnost tohoto státu, tak základní svobody jeho občanů. Ukázalo se, že obojí může být až příliš snadno ohroženo.

Předem Vám děkuji, že se mým podnětem budete zabývat, a přeji Vám pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů v tomto roce.

Se srdečným pozdravem

Ing. Radomil Hradil

Rozhodnutí je na Vítovi

1. února 2010 v 16:48 | rh
Zpráva z dnešního jednání vlády:

Vláda Jana Fischera schválila na dnešní první únorové schůzi se změnou usnesení dodatek k vakcinační strategii pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice. Návrh vychází z pátečního mimořádného jednání Bezpečnostní rady státu a jeho výsledky dnes byly formálně schváleny.
Vláda rozhodla, aby situaci kolem vývoje tzv. prasečí chřipky sledoval hlavní hygienik ČR Michael Vít a kabinet o ní informovat. Rozhodnutí o povinném očkování vybraných osob bude na něm. Na vládě poté zůstane, aby případně vyhlásila krizový stav. "Vláda uložila hlavnímu hygienikovi, aby informoval vládu o sledování vývoje chřipky a o nutnosti přijmout další opatření," řekl na tiskové konferenci po skončení jednání kabinetu premiér Jan Fischer.

Jeden jediný člověk, hlavní hygienik M. Vít, má nyní v rukou rozhodnutí o tom, zda se 200.000 lidí bude nuceno podrobit povinnému očkování pochybnou vakcínou. Co vlastně víme o tomto člověku, který má nyní ve své moci takové množství vojáků, policistů, dokonce i vládních úředníků či prezidenta? Jak se dostal ke své funkci a jak obstál, když byl vystaven svodům či nátlaku lobbyistů?
Vláda pak stále ještě uvažuje o vyhlášení krizového stavu, i když žádná krize není, i když je pandemie jen prázdná bublina, chiméra! V krizovém stavu má vláda pravomoce, o jakých se nám ani nesnilo? Máme skutečně jistotu, že v současné vládě jsou lidé tak bezúhonní a mravně odolní, aby odolali pokušení takové moci a jejího zneužití? A je v pořádku legislativa, která něco takového vůbec umožňuje???