Březen 2010

V. Klaus o ohrožení svobody

19. března 2010 v 19:39 | rh
Z žofínského projevu Václava Klause, 17. 3. 2010:

... V poslední době se to dá ukázat na celé řadě na první pohled odlišných témat, která spojuje to, že jsou prosazována velmi specifickým způsobem, a která se - tím, že jsou postulována jako nesporná, expertně potvrzená, laikům nedostupná - stávají bezprostředním ohrožením naší svobody a spolu s ní i naší prosperity. (...)
Trápí mne to, že dnešní svět tento rádoby technokratický, ale ve své podstatě nedemokratický způsob prosazování věcí veřejných považuje za zcela legitimní. Bránění se jeho přijetí označuje za pletení se do věcí, kterým někdo, kdo mezi vyvolenými, resp. samovyvolenými není, nemůže rozumět. A proto by měl mlčet.
Dobrou ukázkou tohoto přístupu je například naše nedávná domácí polemika o povinném očkování proti prasečí chřipce. Názor na kvalitu vakcíny a na míru ohrožení tou či onou chorobou je do značné míry odbornou záležitostí. Z toho však vůbec neplyne, že je stejně odbornou otázkou rozhodnutí o povinném očkování do jisté míry stále ještě svobodných občanů. Spor o kvalitě vakcíny existovat může (a jak víme velmi kontroverzně probíhá) a stejně tak je zřejmé, že je velmi sporná míra závažnosti tohoto onemocnění. Poněkud mne překvapilo, že Světová zdravotnická organizace tuto klíčovou charakteristiku - a tou aspekt závažnosti onemocnění jistě je - těsně před vyhlášením této konkrétní pandemie vyškrtla z dříve obecně platné definice pandemie.
Nepřijatelné je zejména to, že místo zdravého rozumu a zvažování všech pro a proti na základě obvyklé analýzy rizika (risk management) převládl při prosazování tohoto konkrétního očkování zcela zhoubný princip předběžné opatrnosti. Ten je neuchopitelný a nekvantifikovatelný, ale právě o to manipulátorům naší současnosti jde.
(...)
Povinné očkování proti prasečí chřipce (a to jsem nemluvil o síle a vlivu farmaceutického průmyslu), zelené zneužívání přirozených změn klimatu k brzdění ekonomického růstu i zneužívání dnešní krize k omezení svobody a budoucí prosperity patří do jedné, koncepčně stejné skupiny pokusů vrátit základní principy fungování lidské společnosti do předdemokratického stádia.

Chiméra pandémie ještě žije

19. března 2010 v 14:56 | Radomil Hradil
Má naděje, že minulý článek Novinek byl posledním pokusem udržet při životě Vítovu chiméru pandémie prasečí chřipky, byla lichá. Včera tento server publikoval článek nazvaný "Česko má jednu z nejvyšších úmrtností na prasečí chřipku v EU" (http://www.novinky.cz/domaci/195142-cesko-ma-jednu-z-nejvyssich-umrtnosti-na-praseci-chripku-v-eu.html), ve kterém se nám anonymní autor článku snaží vsugerovat, že u nás je vysoký počet lidí zemřelých "na prasečí chřipku" a že to je způsobeno malou proočkovaností našeho obyvatelstva. Z úst autora plus doktora Prymuly se dočteme třeba takovou lež, že se u nás přísně hodnotilo, zda má úmrtí skutečnou příčinnou souvislost s nákazou virem prasečí chřipky. Přitom se ve skutečnosti evidoval každý mrtvý, i když umřel na rakovinu, leukémii apod., který tento virus v sobě měl, jen aby počet mrtvých "na prasečí chřipku" byl co největší a vytvořila se tak iluze jakéhosi ohrožení tímto virem. I tak se ale podařilo dát dohromady s bídou sto mrtvých za skoro celý jeden rok, co u nás tahle mediální chřipka řádí, zatímco na sezónní chřipku u nás ročně zemře 2000 lidí. Omílám to tu pořád dokola, ale nemohu jinak, když média, Prymula, Beran, Vít, Sršeň a paní ministryně pořád dokola omílají své lži o nebezpečí prasečí chřipky.
Potěšující na celé věci je jen to, že jsme se ukázali jako nanejvýš prozíraví, když se u nás nechalo naočkovat ani ne desetkrát méně lidí, než si Vít s Prymulou představovali...

Petice za odvolání hlavního hygienika

17. března 2010 v 19:41 | rh
Hlavní hygienik by měl být podle mého soudu odvolán z mnoha důvodů, nejen kvůli tomu, že prosazuje zmírnění protihlukových limitů, jak to požadují iniciátoři této petice:
To, že M. Vít nechrání zdraví občanů, ale stará se především o to, aby si na své přišla různá průmyslová lobby a občané aby přitom příliš nepřekáželi, případně aby k tomu posloužili, je více než zřejmé. Je tomu tak v prosazování měkkých limitů pro elektrosmog, ale bylo tomu tak i v případě jeho nedávné kampaně za prasečí chřipku. Proto se i já domnívám, že by měl být co nejdříve odvolán a že by měla být posouzena míra jeho trestně-právní odpovědnosti.
Je však třeba si uvědomit, že hlavní hygienik je - stejně jako ministr zdravotnictví - příliš důležitá funkce, než aby lobbisté a jim sloužící partajní aparáty dovolili, aby ji mohl zastávat někdo čestný a neúplatný. Odvolání současného hlavního hygienika - k němuž, jak věřím, brzy dojde - bude proto znamenat jen výměnu figurky. Změnit se musí především systém, aby za nitky nastrčených loutek nemohli tahat šéfové koncernů...

Novinky - poslední pokus?

12. března 2010 v 18:34 | rh
Na Novinkách.cz vyšel po delší době článek k tématu prasečí chřipky, jako tradičně z pera Václava Pergla: http://www.novinky.cz/domaci/194376-v-cesku-se-nechalo-proti-praseci-chripce-ockovat-pouze-65-487-lidi.html
I pan Pergl už poněkud změnil kurz a naznačuje, že těch 200 milionů ze státního rozpočtu vyhozených za vakcíny bylo přece jen poněkud hodně. Na druhou stranu však neopomíná strašit stále ještě podle něj hrozícím nebezpečím prasečí chřipky, kterou má, jak tvrdí, 95 až 99 % všech lidí nemocných chřipkou (myslí si asi, že donekonečna opakovaná lež se stane pravdou, nebo co). - Bude tento článek už posledním, jalovým pokusem přesvědčit někoho, aby se nechal naočkovat?
Zajímavější než samotný článek je ovšem i tentokrát diskuse pod článkem, kterou doporučuji k přečtení. Řekl bych, že díky vymyšlené pandemii se nejen u nás spousta lidí probudila a zostražitěla a začalo jim docházet, že majitelé koncernů, jejich manažeři, jimi uplacené vlády, ministerstva a hlavní hygienici a také novináři jsou pro peníze schopni a ochotni zajít velmi, velmi daleko, možná až na samotný okraj...

B. Gates: Vakcíny mají snížit populaci

4. března 2010 v 12:18 | rh
Má očkování (nejen proti prasečí chřipce) ve skutečnosti snížit světovou populaci, tedy jinými slovy způsobit smrt lidí nebo alespoň poruchy plodnosti, tak aby se v dohledné době zlomila populační křivka lidstva a začalo nás prudce ubývat? Ovšem ubývat selektivně, podle výběru provedeného těmi bohatými? Tento článek A. B. Batoše tomu, zdá se, nasvědčuje.
Bill Gates se podle něj nechal slyšet, že použitím nových vakcín, zdravotní péče a reprodukčnímu zdravotnictví by se mohlo podařit snížit světovou populaci o nějakých deset nebo patnáct procent.
Zcela jinak se v tomto světle jeví "dobročinnost" manželů Gatesových, když chtějí v příštích letech věnovat 10 miliard dolarů na vývoj nových očkovacích látek...
S podobnými, ještě radikálnějšími názory v minulosti vystupoval i hlavní Obamův poradce pro vědu John Holdren, který viděl řešení různých problémů např. v nucené sterilizaci žen po 2. nebo 3. dítěti, v implantaci sterilizační kapsle dívkám v pubertě, přičemž její dočasné odstranění za účelem početí dítěte by bylo možné jen na základě zvláštního úředního povolení, a v jiných podobných zvěrstvech. Více o tom na tomto blogu: